Salt er bra

Jeg gir deg her viktig informasjon om salt, det er veldig viktig å forstå forskjellen på hva som er et bra salt og hvorfor dette er bra for deg. Kjøkken eller kokesalt er skadelig, det er alle enige om, hvorfor?

Kjøkken eller kokesalt har gjennom en raffineringsprosess med kjemisk behandling mistet alle sporelementene og viktige mineraler, og består  kunav natriumklorid og tilsetningsstoffer.

Kroppen identifiserer natriumklorid som aggressiv cellegift, som helst skal utskilles så raskt som mulig. Nyrene blir dermed permanent  overbelastet, fordi de fleste mennesker spiser mere salt end de utskiller. Kroppen forsøker å uskadeliggjøre det overskytende kokesalt. Den isolerer natriumklorid ved å innkapsle den med vannmolekyler. Så blir de ionisert i natrium og klorid og er dermed  nøytralisert. Det vannet som trengs til denne prosessen kommer fra cellene våre. Kroppen ofrer sitt dyrebare cellevann for å nøytralisere natriumklorid. De uttørrede cellene dør, fordi deres  livs grunnlag blir berørt.

Resultatet er ødemer, overskudd av syre, som forvandles til urinsyre  som så kan avleires i knokler og ledd. Følgene kan være sykdommer som gikt, slitasjegikt, nyrestein og gallestein. Disse avleiringene er kroppens løsning for å beskytte seg mot forgiftning på grunn av  dårlige matvaner. Over lengre tid er avleiringene i seg selv forgiftende, fordi de skadelige substansene ikke kan bli utskilt.

Kunstig tilført jod og fluor gjør kokesalt enda mer aggressiv i kroppen og kan ikke bli omsatt med kroppens stoffskifte.

Kvaliteten på havsalt er blitt dårligere på grunn av de mange miljøskader som forekommer hvert år i havene. Dertil kommer at over  70 % av alle havsalt produsenter raffinerer saltet, slik at mange verdifulle mineraler og sporelementer går tapt.

Et salt som er veldig bra er Naturlig krystallsalt fra bergmassivet i  Himalaya. Det er dannet for over 250 millioner år siden etter at et  urhav tørket ut.

Den solenergi som tørket inn havet, er bevart i hver atomare saltgitterbyggestein som biophoner(lysenergi ).

Den atomare oppbygning av krystallsalt er ikke molekylær, men elektrisk.

Ved tilsetting av vann blir gitterkreftene av krystallsalt overvunnet, og energien det inneholder blir frigjort.

Himalaya krystallsalt inneholder 84 grunnstoffer som kroppen og jorden er bygget av.

Hva sier Dr.Young om salt? Han får dette spørsmålet.

If someone»s eating an alkaline diet, you’re taking in these healthy unprocessed salt. Are you then saying from salt your body can then build other elements, such as calcium, magnesium, potassium, and even  iron, these four minerals salts, which are critical for human health and fitness?

Dr. Robert O. Young:

Absolutely. It is simple. It is beautiful. And it is true. Salt is at the foundation of our health and fitness. When I was a young tennis professional I would drink salt water to keep my energy up and prevent the fatigue that comes from the loss of salt. The four minerals for critical health and fitness are in reality only one.

The one mineral is sodium. If you ever go to the emergency room they always hook you up to an IV of sodium. Why? To keep you alive. The body needs salt to alkalize, to regulate body temperature to building  hemoglobin from iron. From salt, you are taking sodium and chloride  into our body and that is critical. Once again, the reasons you need sodium and chloride is to build the other four essential elements the  body needs, which are magnesium, potassium, calcium, and iron

When you eliminate salt out of your diet or you eat processed demineralized salt, plan on getting sick and tired and sooner than later, dead.

Any salt that is processed and demineralized, that contains sugar, preservatives and acidic elements, is without a doubt detrimental to the health and fitness of your body.

Your body needs alkalizing mineral salts – not acidic demineralized salts, in order to maintain its alkaline design. That’s why your blood is salted with ions of sodium and chloride.

Your blood is not salted with dextrose. It’s not salted with sucrose.  It’s not salted with silicate. And it’s not salted with aluminum.

Your blood and other body fluids are salted with sodium chloride. When you add acidic additives to salt such as anti-caking agents or bleach for appearance or sugar for taste, all you are doing is polluting the body fluids, especially the blood, and taking away the essence and purpose of this foundational element.

The body is salted with sodium and chloride to create other elements,  such as magnesium to balance your body temperature, or potassium to maintain your alkaline fluid balance, both inside and outside the cell or calcium to support the alkaline design of the bones.

Whole unprocessed salt is completely different than processed salts. Ingesting unprocessed whole mineral salts act as a catalyst in the transport of electrical energy from cell to cell. Processed salts cannot conduct electricity.

Without the mineral salt, sodium chloride the transfer of energy would stop and you would immediately die.

This is why athletes sometimes drop dead when they lose their mineralsalts, via sweat.

When you ingest unprocessed mineral salts you are energizing your body.

When you eat processed, sugar and preservative laden salt you are enervating your body. Your brain cannot function well without whole alkalizing mineral salts. In fact, all thoughts are carried out via a  matrix of mineral salts, especially sodium chloride.

The word salt comes from the word Savior. If you want to save your health, save your fitness and save your life then start eating whole unprocessed alkalizing mineral salts.

Dr. Robert O Young.