Den nye biologien

Syre/base-balansen     «Den Nye Biologien»

Flere forskere har kommet frem til at det med stor sannsynlighet er en felles underliggende årsak til det meste vi i dag kalle sykdom: Et for høyt syrenivå i kroppen.

Robert O. Young betegner denne kunnskapen «Den Nye Biologien» Han hevder at den enkeltmålingen som har størst betydning for helsen er surhetsgraden i blodet og vevene.

Dr. Otto Warburg fikk i 1931 nobelpris i medisin. Han forsket på ph-verdiens betydning for normal celleaktivitet.

De berømte mikrobejegerne Antonie Bechamp og Louis Pasteur hadde hver sin oppfatning av bakterier. Bechamp mente at miljøet i kroppen forårsaket bakterienes skadevirkninger. Pasteur så kun på bakteriene og satset alt på å utrydde dem for å kurere sykdom.

Historien kjenner vi. Pasteur sin bakterieteori vant, og følgelig er mye av medisinsk behandling i dag brannslukking og en kamp mot isolerte sykdommer. Dette kan vi i dag kalle: Den gamle biologien.

På sitt dødsleie skal Pasteur ha uttalt: «Bechamp hadde rett, bakterier er ingenting, miljøet er alt».

Det meste handler om balanse
Universet virker for å holde motsetninger i sjakk, og kroppen vår jobber hele tiden for at vårt indre miljø skal være i balanse. En av kroppens viktigste oppgaver er å regulere ph slik at surhetsverdien i blodet og cellene holder seg mest mulig stabil. 
Ulike organer og organsystemer har ulike ph-verdier. Blodets ph-verdi er svært viktig og skal ideelt sett ligge på 7,365.
Små fall i ph-verdien vil før til at både blodtrykket og svært mange kjemiske reaksjoner vil påvirkes. Stoffskiftet er avhengig av et basisk miljø.

Både ytre og indre faktorer påvirker den viktige ph-balansen i kroppen:
Kosthold, mosjon, pust, tanker, følelser, søvn, forurensing og stråling. Heldigvis kan vi selv påvirke mye av dette.